طبیعت و ...
کسی که در حال زندگی می کند جاودانست. 
قالب وبلاگ

- ختمی درختی

درختچه ایست خزان کننده که تکثیر آن با بذر و قلمه انجام می شود.گلدهی آن از اواخر خرداد ماه تا اواخر تابستان و رنگ گلها سفید ، صورتی ، قرمز ، آبی و بنفش است.کاربرد آن در فضای سبز به صورت کشت منفرد یا چند تایی در محلهای آفتابی و دارای خاک معمولی می باشد.

- زیتون تلخ

درختی خزان کننده ، از درختان جنگلی سریع الرشد است.تکثیر آن با بذر تحت استراتفیه مصنوعی می باشد.گلدهی آن در اردیبهشت ماه و به مدت 40 روز و گلها آبی ، خوشه ای و معطر هستند.میوه سمی است و بنابراین کمتر در پارکها مصرف می شود.ماربرد آن در فضای سبز در احداث جنگلهای اطراف شهر است.

- دودزیا

درختچه ای خزان کننده است که با قلمه خشبی و نیمه خشبی تکثیر می شود.گلدهی آن در اواسط و اواخر اردیبهشت ماه و به مدت 40 روز ادامه دارد و گلها به رنگ سفید هستند.کاربرد در فضای سبز به عنوان تک یا چند درختچه پارکها می باشد.

- سماق آمریکایی (زینتی)                                           Rhus.typhina-Anacardiaceae

درختی خزان کننده است که تکثیر آن بیشتر با پا جوش و کمتر با بذر که استراتیفه مصنوعی شده امکان پذیر است.در فصل خزان برگها زرد متمایل به نارنجی و تنه متمایل به قهوه ای می شود و از این جهت جنبه زینتی دارد.کاربرد در فضای سبز به صورت تک درخت در پارکها است.

- سیب گل(سیب زینتی)                                                               Malus.floribunda

درختی خزان کننده است که با پیوند روی سیب معمولی تکثیر می شود.گلدهی در اواسط و اواخر فروردین ماه می باشد و گل به رنگ صورتی است.میوه ، مجتمع ، کروی و به رنگ ارغوانی و جنبه زینتی درخت است.میوه برای خوردن متداول نیست اما برای مربا و ترشی مصرف می شود.کاربرد در فضای سبز به عنوان تک درخت در پارکها است.

- بید قرمز یا آرژانتینی

از درختان خزان کننده می باشد که به وسیله قلمه تکثیر می شود و تنه قرمز رنگ آن در زمستان جنبه زینتی دارد و به صورت تکی یا چند تایی در پارکها کاشته می شود.کلاً 5 نوع بید در ایران وجود دارد که شامل پده ، بید قرمز ، بید زرد ، بید سیاه ، بید مشک می باشد.بید زرد و سیاه بومی ایران هستند و بیدهای مجنون را به علت شکنندگی پایه روی بیدهای سیاه پیوند می زنند.

- پیسه آ

از سوزنی برگان می باشد که با بذر و پیوند (زینتی) تکثیر می شود احتیاج به خاک اسیدی دارد که در اصفهان با کود شیمیایی سولفات آمونیوم در دراز مدت خاک را اسیدی می کنند.کاربرد در فضای سبز در پارکهای جنگلی و حاشیه شهرها می باشد.

 - بلوط

از درختان خزان کننده ، بومی کوهستانهای زاگرس است.تکثیر آن با بذر استراتیفه شده به راحتی انجام می شود.در کوهستانها دارای رشدی بطئی است.کاربرد آن در فضای سبز در پارکهای جنگلی و کوهستانی اطراف شهرهاست.

- سوفرا

از درختان خزان کننده می باشد که تکثیر آن با بذر استراتیفه انجام می شود.گلدهی از اواسط خرداد ماه به مدت 30 روز است.کاربرد آن در پارکهای جنگلی و کوهستانی و نیز حاشیه شهرها به عنوان یک لگودمینوز سریع الرشد می باشد.

- داغداغان (تاغ)

از درختان بومی زاگرس می باشد که تکثیر آن با بذر استراتیفه انجام می شود.دارای رشد بطئی است.کاربرد آن در فضای سبز در پارکهای جنگلی و کوهستانی است و در سطح شهر نیز به علت مقاومت به آفات و بیماریها می تواند جایگزین نارون در مکانهای آفتابی شود.

- اقاقیا گل صورتی

از درختچه های خزان کننده می باشد که تکثیر آن به وسیله پیوند روی اقاقیای معمولی صورت می گیرد.گلدهی در اواسط اردیبهشت ماه به مدت 40 روز است و کاربرد آن در فضای سبز به صورت کشت مجتمع یا تک درختچه ای در مکانهای آفتابی است.

- افرای برگ چناری

از درختان خزان کننده جنگلی و سریع الرشد می باشد که با بذر تکثیر می شود.کاربرد آن در فضای سبز به صورت تک درخت در پارکها و نیز در پارکهای کوهستانی و جنگلی ، به دلیل نیاز آبی کم می باشد.البته در اصفهان و مناطق مرکزی ایران در مرداد ماه.

- سید الاشجار

از درختان خزان کننده می باشد که بومی مناطق گرمسیری است.با قلمه به راحتی تکثیر می شود و تنه سبز آن جنبه زینتی دارد.در اصفهان تا 12- را تحمل می کند و کاربرد آن در فضای سبز در مکانهایی که رطوبت محیط و خاک بالا است به صورت تک درخت کشت می شود.

- سد روس آتلانتیکا

از درختان سوزنی برگ است که با کشت بذر و قلمه پاشنه دار تکثیر می شود.این درخت دارای رشدی متوسط و برگهای مجتمع تری نسبت به سدر روس دئودرا و طول هر برگ 2 تا5/2 سانتیمتر می باشد.کاربرد آن در فضای سبز به صورت تک درخت در پارکها و حیاط منازل می باشد.

- سدروس دئودرا

از درختان سوزنی برگ است که با کشت بذر و قلمه پاشنه دار تکثیر می شود.این درخت دارای رشد سریعتر ، برگها با تجمع کمتر و به صورت مجنون تر از سدروس آتلانتیکا می باشد.طول برگها 4 تا 5/4 سانتیمتر و رنگ آنها سبز روشن است.کاربرد آن در فضای سبز به صورت تک درخت در پارکها و حیاط منازل می باشد.

- درخت گز

از درختان دائم سبز می باشد که با کشت قلمه خشبی تکثیر می شود این گیاه به شوری ، کم آبی ، محدودیت خاک و عناصر غذایی و وجود لایه های گچ در خاک مقاوم است و کاربرد آن در فضای سبز در پارک های حاشیه شهر (شمال و شمال شرقی اصفهان) می باشد.

- زرشک فرنگی (ماهونیا)

از درختچه های دائم سبز می باشد که با قلمه و بذر تکثیر می شود.گلدهی آن در اردیبهشت ماه به مدت 25 روز و گلها به رنگ زرد کلاپرکی می باشد.کاربرد آن در فضای سبز به عنوان تک یا چند درختچه ای و نیز به عنوان پرچین در مکانهایی بازهکشی است.

- گل یخ

درختچه خزان کننده می باشد که با بذر و خوابانیدن تکثیر می شود.گلدهی آن در دی ماه و بهمن ماه به مدت 2 تا 5/2 ماه می باشد و گلها لیمویی و معطر هستند.کاربرد آن در فضای سبز به عنوان یک یا چند بوته در پارکها و کنار معابر می باشد.

- افرا ابلق

از درختان خزان کننده است که تکثیر آن با پیوند اسکنه ای روی افرا سیاه انجام می شود.برگهای ابلق آن جنبه زینتی دارد کاربرد آن در فضای سبز به عنوان تک درخت در پارکها می باشد.

- درخت باران طلایی

از درختان خزان کننده ، خانواده لگومینوز می باشد که با بذر تحت استراتیفه مصنوعی تکثیر می شود.گلدهی آن در اردیبهشت ماه به مدت 25 تا 30 روز می باشد.گل آذین شبیه باران و به رنگ طلایی است.کاربرد آن در فضای سبز به عنوان تک درخت در پارکها می باشد.

- پیچ اناری

از پیچ های خزان کننده می باشد که تکثیر آن با قلمه ریشه و پا جوش می باشد.گلدهی آن از اوایل تابستان تا اولین سرمای زمستانه ادامه دارد.کاربرد آن در فضای سبز در کنار آلاچیق ها ، نرده ها و سردرها می باشد.مکانهای آفتابی با خاک غنی و زهکشی کامل را می پسندد

-اطلسی                                                                                  Petunia- hybrida

گیاهی است یکساله که با بذر تکثیر می شود که در شرایط عادی در فروردین ماه پس از رفع خطر یخبندان کشت می شود و برای پیش رس کردن در اسفند ماه در شاسی سرد کشت می گردد. گلدهی در اواخر اردیبهشت ماه آغاز شده تا اولین سرمای پاییزه ادامه دارد.گلها در نوع بومی معطر هستند و در انواع ژاپنی تنوع رنگ دارند.این گیاه به قارچهای خاکزی حساس می باشد و خاک و غنی و مکان آفتابی را می پسندد.سمپاشی منظم جهت رفع خطر شته ها نیاز دارد.کاربرد آن در فضای سبز در طراحی منظم با رنگ بندی متنوع است و نیز در باغچه های حاشیه ای و فلای باکسها کشت می شود.

-گل خشک                                                                                  Limnium sp.

گیاهی است چند ساله که با بذر تکثیر می شود.گلدهی آن از اردیبهشت ماه به مدت 3 ماه است. تنوع رنگ زیادی دارد و ارتفاع با شاخه گل دهنده 45 سانتی متر می باشد.کاربرد آن در فضای سبز به صورت کشت منظم و حاشیه کاری است.مکانهای آفتابی و خاکهای غنی و لومی را می پسندد.به عنوان گل شاخه بریده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

- برگ بیدی (ترادیسکانیتا)

گیاهی است چند ساله که با تقسیم بوته تکثیر می شود.گلهای آن سفید ، آبی و صورتی و گلدهی آن در اواخر اردیبهشت ماه است.کاربرد آن در باغهای صخره ای و به صورت کشت ترکیبی در طراحی پارک می باشد.مکان های آفتابی را می پسندد.

- تاج خروس                                                             Celosia sp.-Amaranthaceae

از گیاهان یکساله می باشد که با بذر تکثیر می شود.گلدهی از اوایل تابستان تا اولین سرما پاییزه است.تنوع رنگ ، شکل و ارتفاع زیادی دارد.کاربرد آن در فضای سبز در طرحهای منظم و باغچه های حاشیه ای می باشد.مکانهای آفتابی و خاک را می پسندد.

- کوکب                                                                          Dahlia sp.-Compositae

از جمله گیاهان پیازی است که نوع ریشه آن از نوع توبرکول است.برخی از انواع در سال اول با بذر و در سالهای بعد با تقسیم ریشه و قلمه علفی تکثیر می شوند.کشت توبرکولها در عمق 25 تا 30 سانتیمتری و با فاصله 40 سانتیمتر از یکدیگر در اول فروردین ماه می باشد.گلدهی از اواخر بهار تا اواخر تابستان می باشد و کاربرد آن در فضای سبز در باغچه های منظم و نامنظم و کلکسیونهای گلهای پیازی است.مکانهای آفتابی با خاکهای غنی و دارای زهکشی خوب را می پسندد.پتانسیل گل شاخه بریده بالایی نیز دارد.

- همیشه بهار                                                   Calendula.officinalis-Compositae

این گیاه یکساله است و با بذر تکثیر می شود.گلدهی در اواخر اردیبهشت ماه به مدت 5/2 ماه است.رنگ گل زرد رنگ است و کاربرد آن در فضای سبز در طراحی منظم و کلکسیون گیاهان دارویی می باشد.مکانهای آفتابی و خاک معمولی باغچه را می پسندد.

- مارگریت                                            Chrysanthemum-maximum-Compositae

گیاهی است چند ساله که در باغبانی به عنوان دو ساله استفاده می شود.تکثیر آن با بذر و تقسیم بوته می باشد.گلهای آن به رنگ سفید و زرد می باشد و دوره گلدهی آن از اواخر خرداد ماه به مدت 3 ماه است.انواع پابلند و پا کوتاه دارد.کاربرد آن در فضای سبز در طراحی منظم و نامنظم ، هردو استفاده می شود.

- مروارید شیرازی (شبو ویرجینیا)                                 Malcolmia.maritima-Crucifera

گیاهی است یکساله که با بذر تکثیر می شود.گلدهی آن در اردیبهشت ماه به مدت 5/2 ماه است. گلها معطر و رنگ آن سفید و صورتی است.کاربرد آن در فضای سبز ، در طرحهای منظم می باشد. مکانهای آفتابی و خاکهای معمولی را می پسندد.

- گل توری

درختچه ای خزان کننده است که با قلمه در گلخانه با شرایط مه افشانی تکثیر می شود.گلدهی آن در اواخر خرداد ماه تا آخر تابستان می باشد و رنگ گلها سفید ، صورتی و قرمز می باشد.کاربرد آن در فضای سبز به صورت تک درختچه یا مجتمع در پارکها است.مکانهای آفتابی را می پسندد و مقاوم به خاکهای قلیایی است.

- ابری

گیاهی است یکساله که با بذر تکثیر می شود.رنگ گل سفید ، آبی و بنفش است.گلدهی در اواخر خرداد ماه است به مدت 5/2 تا 3 ماه می باشد.ارتفاع آن با شاخه گل دهنده 35 سانتی متر و نسل آن کوتاهتر است.کاربرد آن در فضای سبز در طراحی های منظم و هندسی است.مکان آفتابی و خاک معمولی را می پسندد.

- درخت آتش

درختی است خزان کننده که با قلمه و بذر تکثیر می شود.گلهای آن به رنگ سفید و در اردیبهشت ماه ظاهر می شود در پاییز رنگ برگها کاملاً قرمز آتشین می شود.کاربرد آن در فضای سبز به صورت تک درخت است.خاکهای اسیدی و مکان آفتابی را می پسندد.

- کامسی پاریس (سبرو طلایی)

از سوزنی برگان است که با قلمه پاشنه دار و قنداقه دار در گلخانه با شرایط میست تکثیر می شود. در انواع زرد ، طلایی و آبی وجود دارد ، که نوع طلایی آن در اصفهان به خوبی سازگار شده و در زمستان به رنگ طلایی درمی آید.کاربرد آن در فضای سبز به صورت تک درخت یا مجتمع می باشد ، چون از هرس پذیری خوبی برخوردار است.مکانهای آفتابی ، خاک لومی با زهکش خوب و pH اسیدی تا خنثی را می پسندد.اما در خاکهای قلیایی نیز می تواند رشد کند.

- شبو

گیاهی است دو ساله که در باغبانی به عنوان یکساله کشت می شود.با بذر به راحتی تکثیر می شود گلدهی آن در فروردین ماه به مدت 1 ماه می باشد.تنوع رنگ نسبتاً زیاد می باشد.کاربرد آن در فضای سبز در طرحهای منظم می باشد و به عنوان گل شاخه بریده نیز پتانسیل بالایی را دارد.

- یاس آبی

درختچه ای است که در اصفهان در شرایط گلخانه پرورش می یابد و به وسیله قلمه تکثیر می شود.گلدهی آن از اردیبهشت ماه و به مدت 2 ماه است و گلها به رنگ سفید متمایل به آبی است.کاربرد در فضای سبز در اصفهان به عنوان گل گلخانه ای می باشد.

- پیچ گلیسین

از جمله پیچ ها می باشد که با بذر و قلمه تکثیر می شود.گلدهی آن در اردیبهشت ماه به مدت 40 روز است و گلها آبی رنگ و معطرند.کاربرد در فضای سبز در کنار آلاچیق ها ، سردرها و نرده ها می باشد.مکانهای آفتابی و خاک غنی را می پسندد.

- آهار

گیاهی است یکساله که با بذر تکثیر می شود گلدهی آن از خرداد ماه تا اولین سرمای پاییزه است. تنوع رنگ زیادی دارد و ارتفاع آن در انواع پا کوتاه یا مینیاتوری 25 تا 30 سانتیمتر و در انواع پا بلند تا 80 سانتیمتر می رسد.کاربرد آن در فضای سبز در باغچه های حاشیه ای یا منظم می باشد.مکانهای آفتابی را می پسندد.

- آلاله                                                     Ranunculus.asiaticus-Ranunculaceae

از گیاهان پیازی است که نوع پیازش پنجه می باشد.بومی آسیا و ایران است انواع پرپر آن در اصلاح نبات تولید شده است.با بذر و تقسیم پنجه تکثیر می شود و در شرایط طبیعی در باغچه گلدهی در خرداد ماه به مدت 45 روز می باشد.ارتفاع با شاخه گل دهنده 45 سانتی متر است و تنوع رنگ در آن بسیار زیاد است.کاربرد آن در فضای سبز در طراحی منظم و تولید گل شاخه بریده می باشد.

.در ظاهر بسیار شبیه گیاه آنمون می باشد اما آنمون دارای گلبرگ کمتر ، برگهای کنگره ای ، ارتفاع و تنوع رنگ کمتر و پیازش از نوع کُرم می باشد.

برای تولید پنجه ، بذر آلاله را در اوایل بهار در شاسی سرد می کارند.بعد از 3 ماه اولین پنجه و بعد از 5/4 تا 5 ماه پنجه های دیگری تشکیل می شوند.این پنجه ها را در زمستان از خاک خارج می کنند و یا بر روی آنها مالچ می پاشند تا از خطر سرمازدگی در امان باشند (به علت شکنندگی پنجه ها روش دوم بهتر است).فصل رویشی دوم را نیز به همین ترتیب طی می کند و در این فصل رویشی پنجه ها قوی تر می شوند.بعد از دو فصل رویشی پنجه ها آماده کاشت در گلدان و یا باغچه هستند.

کاشت در باغچه : پنجه ها در اوایل فروردین ماه در عمق 6 سانتی متری و با فاصله 15 سانتی متر از یکدیگر در باغچه کاشته می شود و در خرداد ماه به گل می روند.

کاشت در گلدان : در اوایل آبان ماه پنجه ها را آبیاری نموده تا نشاهای 5 تا 6 برگی تولید کنند سپس به ازای هر گلدان میخکی ک قطر دهانه آن 25 تا 30 سانتیمتر است و با ترکیب خاکی  خاک زراعی ،  ماسه و کود پوسیده دامی پر شده ، 5 نشاء را به صورت پراکنده کاشته و در گلخانه ای با درجه حرارت 12 نگهداری می شود.ابتدا 3 روز در میان و به تدریج یک روز در میان گلدانها آبیاری می شوند و از اواسط اسفند ماه هوادهی گلخانه انجام می شود و بدین صورت برای اواخر اسفند ماه آلاله به گل می رود.لازم به ذکر است که پرورش شقایق نعمانی نیز به همین صورت می باشد.


موضوعات مرتبط: کشاورزی
[ ] [ ] [ نگار رجائی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمت آقا امام زمان(عج).
و سلام خدمت شما بیننده محترم.
موضوعات وب
لینک های مفید

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس